Памылкі і цяжкасці пры выбары прафесіі

 

 НЯВЕДАННЕ ПРАВІЛАЎ ВЫБАРУ ПРАФЕСІІ:

 

 • выбар прафесіі за кампанію;
 • перанос адносінаў да чалавека на саму прафесію;
 • атаясамліванне навучальнага прадмета з прафесіяй;
 • арыентацыя адразу на прафесіі высокай кваліфікацыі;
 • няўменне вызначыць шлях атрымання прафесіі.

 

 • НЯВЕДАННЕ САМОГА СЯБЕ:

 

 • няведанне або недаацэнка сваіх фізічных асаблівасцяў;
 • няведанне або недаацэнка сваіх псіхалагічных асаблівасцяў;
 • няўменне суаднесці свае здольнасці з патрабаваннямі прафесіі.

 

 • НЯВЕДАННЕ СВЕТУ ПРАФЕСІЙ:

 

 • захапленне толькі знешнім бокам прафесіі;
 • прадузятасць у адносінах прэстыжнасці прафесіі;
 • няведанне патрабаванняў прафесіі да чалавека;
 • устарэлыя ўяўленні аб характары і ўмовах працы пэўнай прафесіі.